Български център на жените в технологиите

Technologies Empowering Women. Women Empowering Technologies

За нас

Български център на жените в технологиите (BCWT) е организация, която вдъхновява, мотивира и подпомага момичета и жени да намерят своето място в дигиталния свят. Тя работи в подкрепа на женското лидерство и увеличаване на професионалното участие на жените в дигиталната индустрия, наука и предприемачество. BCWT инициира и партнира при реализацията на регионални и международни иновативни проекти, организира обучения и тематични събития и стимулира сътрудничеството в областта на научните изследвания, обмена на добри практики и мобилизирането на ресурсите в сектора на ИКТ. Създателите и членовете на Центъра вярват, че колкото повече жени в България и по света станат част от развитието на дигиталната индустрия, толкова по-успешни и разнообразни ще бъдат нашите компании и продукти в бъдеще.

Научи повече

Искаш ли да подкрепиш нашите каузи?

Блог

Виж всичко от блога

Нашите Партньори