Български център на жените в технологиите стартира своята работа като партньор в тригодишен европейски проект DIGA (Digital Innovations for Growth Academy). Проектът е насочен към развиване на дигитални и предприемачески умения на бизнес обучители и студенти. За три години екип от специалисти от България, Англия, Испания, Словения, Ирландия и Литва ще разработи обучителен корпус с необходими дигитални компетенции, необходими за развитие на уеб предприемачество.

В рамките на проекта ще бъде проведено европейско изследване за нуждите на обучителите и студентите, както и серия пилотни обучения в страните-партньори. Организациите, изпълняващи дейностите в проекта са Kemmy Business School from the University of Limerick, the Human Development Resource Centre from Slovenia, the European Centre for Women and Technology, the Social Innovation Fund from Lithuania, Inercia Digital from Spain, The Women’s Organization from the UK.

Повече информация очаквайте скоро на сайта на BCWT и в социалните мрежи.