София, 19 септември 2012 г. – Новата организация е част от Европейската платформа на жените в технологиите, която е под егидата на вицепрезидента на Европейската комисия и комисар по дигиталната политика г-жа Нели Круз.

Учредители на Българския център са жени на водещи ИТ позиции, експерти по НR и комуникации и изявени жени в науката.

„Потенциалът на жените в ИКТ за увеличаване на конкурентоспособността на България и Европа е сериозен. Убедена съм, че дейността ни ще е от полза за развитие на женското предприемачество, квалификации и научен принос в областта на ИКТ в България. Вярвам, че опитът ни ще провокира добри инициативи и в Европа.” каза г-жа Саша Безуханова, председател на Българския център на жените в технологиите по време на представянето на организацията.

Стимулиране на по-голямо участие на жените във високотехнологично производство чрез образование, което дава конкурентни умения и квалификации, подготовка на следващата генерация млади учени, по-голямо участие на жените в лидерството в ИКТ, стимулиране на младите предприемачи – това са част от насоките за съвместна работа, около които се обединиха участниците в дебата, сред които бяха г-жа Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, проф. Севдалина Димитрова, заместник-председател на БАН, г-жа Полина Неделчева, студентка в ТУ и предприемач и г-жа Нина Благоева, член на УС на Български център на жените в технологиите.