Нашата работа и инициативи са възможни благодарение на институционална подкрепа, както и на безвъзмездната финансова и нематериална помощ на съмишленици. Благодарим на всички, които даряват средства, лично време и експертиза, за да реализираме каузата за това повече жени да избират професионални и лидерски роли в дигиталната индустрия, наука и предприемачество. Има много начини и вие да се включите. Участвайте, като инвестирате опита, знанията и идеите си в нашите начинания!

Можете да подкрепете нашите дългосрочни проекти и като дарите избрана от Вас сума за някоя от инициативите на BCWT.

Разплащателна сметка в лева

Първа инвестиционна банка

Български център на жените в технологиите

IBAN: BG61FINV91501215618160

BIC: FINVBGSF