• Изграждане и развитие на професионална мрежа в областта на технологиите, предприемачеството и науката.
  • Организиране на обучения, конференции, нетуъркинг събития и провеждане на проучвания, допитвания и анализи на средата.
  • Развитие и разпространение на информация и добри практики сред членовете на Центъра.
  • Сътрудничество с браншови организации, както и с други асоциации в България и по света в подкрепа на модерното икономическо развитие.
  • Диалог с компетентните държавни органи и международни институции.
  • Работа по проекти и участие в инициативи, свързани с жените, технологиите, бизнеса, предприемачеството и науката.

За въпроси и предложения, моля свържете се с нас на телефон: +359 2 858 97 или чрез e-mail:  hello@bcwt.bg.