Български център на жените в технологиите и Федерацията на жените в град Шанхай проведоха работна среща на 16 юли 2013г. в София, на която обсъдиха възможности за бъдещо сътрудничество в сферите на бизнеса, науката и лидерството, както и съвместна работа по проекти. Г-жа Ли Ронг, Заместник-председател на Федерацията и г-жа Саша Безуханова, Председател на Центъра, обмениха идеи за общи инициативи и партньорство между двете организации.

Посещението на Федерацията на жените в Шанхай е продължение на успешната визита в България през 2012г.  на г-жа Чен Джъли, Заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители и Председател на Общонационалната федерация на китайските жени. Целта на работните посещения е да се изградят стабилни партньорски отношения между женски организации от Китай и България.

Федерацията на жените в Шанхай е създадена през август 1950г. Организацията работи за подобряване статуса на жените в Китай и за постигане на равнопоставеност на половете. Сред членовете на Федерацията на жените в Шанхай са асоциациите на Жените научни работници , на Жените предприемачи и на Жените, работещи в сферата на науката и технологиите, с които Български център на жените в технологиите ще си партнира.

Срещата се проведе под егидата на Генералното консулство на Република България в Шанхай.