Привличане на повече момичета в технологични специалности и поголям брой жени с кариера в дигиталния сектор може да увеличи БВП на Европа с 9 милиарда годишно, сочи проучване на Европейската комисия  

 

Български център на жените в технологиите отбелязва Международния ден на момичетата в информационните и комуникационни технологии (ИКТ) с „Предприемачески Speed Dating“, организиран  в партньорство с инвестиционния фонд за стартиращи бизнеси Eleven. Събитието се отбелязва за втора година от организацията, продължение е на конкурса  за награда Entrepregirl за момичета с интерес към технологиите, иновациите и предприемачеството и е част от инициативите на Центъра за привличане на повече момичета и жени в технологичния сектор. По време на speed dating-a, бизнес идеите си ще обменят петдесетте участнички в Entrepregirl и осемте нови start up отбори на Eleven.

Жените, които се развиват професионално в дигиталния сектор, печелят около 9% повече от жените, заети в други сектори. Но от 1000 момичета в Европа, които завършват бакалавърска степен, само 29 имат диплома, свързана с ИКТ специалност и едва 4 ще работят в сферата на технологиите, сочи статистиката на Европейската комисия. Нивото на женското ИКТ предприемачество е средно 19% в Европа, а в Eleven, момичетата, които искат да стартират бизнес са само 12%. Ако тенденциите се променят и се постигне равнопоставеност на половете в технологичната сфера, БВП на Европа може да нарастне с около 9 милиарда евро годишно, посочва още изследването на ЕК.

„Вярвам, че с работата на Центъра и с инициативи като днешната можем да постигнем положителна промяна и страната ни да върви към просперитет. Наградата Entrepregirl, която основах, е доказателство за моето убеждение, че повече момичета и жени в технологиите и предприемачеството е шансът на България за стабилна и силна икономика. Всички вие, които участвахте в конкурса, вече сте победителки. Вие направихте първата крачка към успеха. Вашата първа крачка е нашият стимул да продължаваме да работим за каузата „, каза Саша Безуханова, председател на Български център на жените в технологиите, по време на събитието.