Управителен съвет на BCWT

 • Саша Безуханова, Основател, MoveBG – Председател на УС
 • Милена Думанова, Мениджър партньорска организация за Югоизточна Европа, Сиско Системс –  Зам. председател на УС
 • Проф. дфн Ана Пройкова, Катедра Атомна Физика, Софийски Университет
 • Нели Илиева, Директор, EMC България
 • Проф. дсн Румяна Стоилова, Директор, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
 • Милена Михайлова, Управляващ партньор, Арденси Консултинг
 • Любомира Талева, Мениджър Човешки ресурси, AIG България
 • Яна Георгиева, Управляващ партньор, Езиков център АДВАНС

Учредители:

 • Проф. дфн Ана Пройкова, Катедра Атомна Физика, Софийски Университет
 • Любомира Талева, Мениджър Човешки ресурси, AIG България
 • Милена Думанова, Мениджър партньорска организация за Югоизточна Европа, Сиско Системс
 • Милена Михайлова, Управляващ партньор, Арденси Консултинг
 • Нина Благоева, Генерален Директор, Ен Ди Би
 • Саша Безуханова, Директор Развиващи пазари, Хюлет-Пакард
 • Станимира Григорова, Директор Информационни технологии, Алфа Банк
 • Яна Георгиева, Управляващ партньор, Езиков център АДВАНС