София, 19-ти септември, 2012г. – кръгла маса „Ролята на жените в ИКТ за конкурентоспособността на България и Европа“.

Презентация на доц. дсн Румяна Стоилова

Ролята на жените в ИКТ за конкурентоспособността на България и Европа – доц. дсн Румяна Стоилова