18 юни 2013 г., София – Със среща-дискусия стартира инициативата DigiGirlz, на която шест успешни млади жени от сферата на технологиите разказаха своите вълнуващи професионални истории. Целта е да се покажат предимствата на кариера в сферата на ИТ, да се повиши информираността сред момичетата за възможностите, които предлага работата в ИТ компаниите и да се стимулират повече млади жени да изберат технологична специалност в университета. Партньор на DigiGirlz у нас е Български център на жените в технологиите, с който Майкрософт ще развива съвместни проекти за мобилизиране на млади момичета и жени да се образоват и развиват професионално в сектора на ИТ.

 

Въпреки, че съвременното обществото се опитва да надмогне предразсъдъка, че момчетата се справят по-добре в точните науки, идеята за света на технологиите като мъжка територия остава. Разликата между броя на мъжете и жените, работещи в сферата на технологиите, нараства. Според едно скорошно проучване 57% от момичетата вярват, че ако изберат кариера в ИТ, трябва да се стараят много повече от мъжете, за да успеят (Girl Scout Research Institute: 2012). Сред 81% от момичетата, които проявяват желание и интерес да учат в технологична специалност, само 13% казват, че това е било тяхното първо желание. От жените, които успяват да звършат технологични специалности, по-голямата част се реализират в сферата на образованието или здравеопазването (Source: U.S. Department of Commerce, 2011).

 

С нарастването на безработицата и продължаващата икономическа криза, все повече младежи търсят нови възможности за развиване на практическите си умения и стартиране на кариера. За да им помогне да се реализират, Майкрософт представи програмата Microsoft YouthSpark, включваща редица инициативи и събития за образование и предприемачество. DigiGirlz се стреми да разчупи стереотипа за хай-тех професиите и хората, които работят в сектора. Инициативата е ключова в световната програма за насърчаване на младежката заетост и предприемачество на Microsoft.

 

Участие в DigiGirlz България взеха ас. Антония Ташева, преподавател в Технически университет-София; Надежда Дерменджиева, Program Manager в Български център на жените в технологиите (BCWT); Ивелина Атанасова, основател на Newtrend.bg; Божана Иванова, Community Manager в Launchub; Йоана Стоянова, Accоunt Manager Enterprise и Рая Юнакова, Audience Marketing Manager от Microsoft.