Български център на жените в технологиите определи първата стипендия от конкурса за стипендианти в курсовете „Стартиране на бизнес “ и “ Развиване на бизнес„, провеждани от Института за предприемачи на CISCO.

Наградата за Стартиране на бизнес се присъжда на Милена Константинова от гр. София за нейния идеен проект за Училище по информатика за директори, учители, родители и деца.

Поради големият интерес към кoнкурса, BCWT взе решение да удължи срока на конкурса до 10 декември 2012 г. за курса „Развиване на бизнес„.

Документи за кандидатстване:

 

– Кратко описание на настоящият ви бизнес;

– Кратка Автобиография
Документите за кандидатстване следва да се изпращат на електронна поща на Български център на жените в технологиите bcwt@bgwomeninict.org.

Удължен срок за кандидатстване: 10 декември 2012 г.