Мисия

Български център на жените в технологиите (BCWT) е част от Европейската платформа на жените в технологиите (ECWT). Той обединява заинтересованите страни от бизнеса, правителството, академичните среди и неправителствените организации, работещи за увеличаване на професионалното участие на жените в сектора на технологиите, предприемачеството и науката. BCWT инициира и партнира при реализацията на регионални и международни иновативни проекти, стимулира обмен на добри практики и създава подкрепяща среда за развитие и растеж.


Ние целим:

  • Да се трансформира представата за жените в технологиите, предприемачеството и науката.
  • Да допринасяме активно за повишаване конкурентоспособността на българската и европейската икономика чрез възпитаване на модерни умения и работа в областта на технологиите.
  • Да подкрепяме научните изследвания и разработките в областта на технологиите.
  • Да подпомагаме развитието на техническите и предприемаческите умения на членовете чрез тренировъчни инициативи и проекти.
  • Да насърчаваме на регионално, национално и международно ниво интерес в сферата на технологиите, предприемачеството и науката.
  • Да увеличаваме броя на момичетата и жените, които изучават технологични специалности и да ги стимулираме за професионално развитие в областта на технологиите и науката, както и да ги подкрепяме при стартиране на свои бизнес или социални предприемачески начинания.