Над 60 ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас от столични училища изпробваха свои идеи в 3D реалност при посещението им в Центъра за виртуално инженерство към Технически университет – София.  Инициативата е на Български център на жените в технологиите с подкрепата на Техническия университет и е посветена на Международния ден на момичетата в информационните и комуникационни технологии (ИКТ).
„От 1000 жени, които завършват бакалавърска степен в Европа, едва 29 имат диплома по ИТ. От тези 29 жени само 4  работят в ИКТ сектора. Убедена съм, че чрез инициативи като днешната, можем да променим моделите и да стимулираме младите жени да се образоват и реализират в ИКТ сектора. Сега, това е особено важно за конкурентоспособността на страната ни и Европа. “ каза Саша Безуханова, председател на Български център на жените в технологиите по време на събитието.

 

По време на демнострацията деканът на Машинно-технологичния факултет на ТУ
проф. д-р инж. Георги Тодоров, деканът на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт доцент д-р юр. инж. Стефан Стефанов и студенти от ТУ представиха концепцията за виртуална реалност и възможностите на виртуалното инженерство. Учениците имаха възможност сами да изработят собствени 3D модели на техни проекти във функциониращата от 2008 г. Лаборатория за виртуална реалност към Центъра за виртуално инженерство.

 

Лабораторията за виртуална реалност е първата по рода си в България и предоставя възможности за високотехнологично управление на инженерни задачи и развитие на научно-изследователски проекти. Съоражението е изградено по изследователски проект, финансиран с подкрепата на Университет Карлсруе, Германия.  Техническите средства включват имерсивна проекционна стена за стереоскопична визуализация, клъстер за паралелна обработка на графична информация и система за следене на позицията на наблюдателя. Технологията е разширена със специализирани интерфейсни устройства, които позволяват взаимодействие с виртуалните обекти по различни сензорни канали.

 

Международният ден на момичетата в информационните и комуникационни технологии (Girls’ Day in ICT) е инициатива на Международния телекомуникационен съюз (ITU) и е подкрепена от Европейската комисия. Целта й е да създаде благоприятна среда за развитие на момичета с интереси в сферата на ИКТ. Денят се отбелязва всеки последен четвъртък на април, като университети, държавни агенции и компании отварят своите врати за училищни и университетски възпитаници и по този начин окуражават млади жени и момичета да продължат по пътя на своите интереси.

Вижте целия албум