Тази позиция представи Саша Безуханова, председател на Български център на жените в технологиите и на Консултативния съвет на високо равнище на Европейски център за жените и технологиите (ECWT), по време на публичното изслушване на тема „Европейското научноизследователско пространство – от Седмата рамкова програма до „Хоризонт 2020″“ на  Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) в Европейския парламент в Брюксел на 12 февруари 2014г.
„Повишаване участието на жените в полето на научните открития и иновациите, както и в сектора на Информационните и комуникационни технологии, е от ключово значение за икономическото развитие на България и Европа. До 2015г. в Европейския съюз ще има дефицит от 700 000 квалифицирани ИТ специалисти. Инвестициите за привличане на повече жени в сферите на технологиите и науката могат да помогнат за бързото и ефективно решаване на този проблем и за повишаване конкурентоспособността на страната и континента ни.“ – заяви госпожа Безуханова по време на заседанието.
По данни на Глобалния доклад за мониторинг на предприемачеството (Global Entrepreneurship Monitor) за 2012г. броят на жените и мъжете с иновативни продукти е равен – 36% за развита и 25% за развиваща се Европа. В България, фирмите, работещи в полето на иновациите, се развиват 1.5 пъти по-бързо от останалите (DG Research and Innovation 2013 – Economic Analysis Unit). Въпреки това, броят на жените, които се занимават с научни изследвания в сферата на технологиите и иновациите, остава по-нисък от този на мъжете – 33.4% (БАН).

Позиции по обсъждането на програма „Хоризонт 2020″ и успешните инвестиции в науката и иновациите  застъпиха още председателката на Комисията, Амалия Сартоти, Жан-Пиер Бургиньон, президент на Европейския съвет за научни изследвания, проф. Емеритус Карлос Салем, Технологичен институт-Португалия и д-р Детлеф Мюлер-Виснер, председател на Международния съвет по въздухоплаване (ICAS).