Презентация за финансовото състояние за 2012-та година и за дейността на Български център на жените в технологиите за периода септември 2012г – април 2013г, представена на Общо събрание на членовете на BCWT на 30/04/2013 в София.

 

Общо събрание_презентация