До : Елица Панайотова,

Изпълнителен Директор „София Тех парк“

 

Скъпа Елица и екип на София Тех Парк,

 

От името на Българския център на жените в технологиите бихме искали да изкажем най-сърдечни поздравления за откриването на първия научно-технологичен парк у нас – София Тех Парк!

 

Виждаме София Тех Парк като обединяващо пространство за създаващите модерни технологии в България, за жените и мъжете от науката и бизнеса, като катализатор на множество нови идеи и партньорства. Вярваме, че страната ни има всички предпоставки да се превърне в средище на иновации, което да допринесе за повишаване конкурентоспособността на българската и европейската икономика.

 

Българският център на жените в технологиите със своята национална и международна мрежа ще сътрудничи и активно ще участие в процеса на превръщане на София Тех Парк в иновационен и високо научно-технологичен хъб, естественото развитие на екосистемата, развиващ изследователския капацитет на страната.

 

Споделяме с вас поздравително обръщение от Мери Юхас, Вицепрезидент на Изследователска катедра към Университета на Охайо – наш приятел и партньор в работата ни за стимулиране и пълноценно въвличане на таланта на жените в областта на високите технологии и науката.

 

Успех и отново – на добър час на София Тех Парк!

 

 

Саша Безуханова

Председател