Резултатите от европейското изследване от проекта DIGA (Digital Innovations for Growth Academy), в който BCWT е партньор, са вече известни. Проектът е насочен към развиване на дигитални и предприемачески умения на бизнес обучители и студенти.

 

В изследването са включени 6 организации от Великобритания, Ирландия, Словения, Испания, Литва и България в лицето на BCWT, a 482 предприемачи, бизнес обучители и студенти са взели участие.

 

Нарастване използването на дигиталните технологии през следващите години, особено в областта на онлайн продажбите и онлайн networking активностите, както и ясно откроената готовност на предприемачите да се включат в обучения за използването и ефективното приложение на бързоразвиващите се дигитални технологии са само част от получените резултати.

 

Приложен ще намерите доклада на английски език, както и пълната му версия на български език.

Empirical Study Summary – The role and use of digital technologies_English Language

Empirical Study Summary – The role and use of digital technologies_Bulgarian Language