„Момичетата още от ранна детска възраст трябва да имат достъп до всички възможни образователни процеси. Включително до свързаните с роботика и инженерни науки. Защото само тогава те могат да направят важните за живота професионални избори.“

Такава е визията на Саша Безуханова, председател на Български център на жените в технологиите и  директор за публичния сектор на „Хюлет-Пакард“ в Централна и Източна Европа и развиващите се пазари, представена от нея на провелия се преди дни форум „Жените, нежната сила на бизнеса“. Второто издание на обществения дебат бе организирано от сп. „Мениджър“ и Обществения съвет на жените в бизнеса.

Според Саша Безуханова потенциалът на жените трябва да бъде усвоен в следващите години в професионалното поле на високите технологии. Защото в Европа до 2015 г. се очаква да има търсене на 700 000 такива професионалисти. Поради демографската криза на континента и изтичането на квалифицирани млади хора към Азия и Америка, професионалистите в технологичния сектор ще стават все по-ценни.

Ето какво още каза тя по време на форума:

„Създаването на Обществен съвет на жените в бизнеса у нас не е заговор срещу мъжете. То е базирано на обективни факти и данни за неравенството между половете в икономиката и политиката. Тези факти са свързани с обществения баланс. С представителност и комфорт в развитието и отглеждането на децата чрез присъствието на двамата им родители.

Безпрецедентната икономическа криза провокира мисленето на влиятелни хора и анализатори, които разсъждават по темата какви са решенията. Пред Европа като икономически модел стоят големи играчи като държавите от растящото БРИК пространство. Така че решението как Европа да създаде единен, работещ, самозареждащ се икономически модел е от водещо значение. Истински квалифицираните млади хора от Европа търсят работни възможности в Америка и Азия, поради политическа даденост и недостатъчно добри решения за намиране на възможности за кариера. Това обезсилва нашия континент от свежия ресурс, в който е инвестирано до момента.

България е втората най-застаряваща нация в Европа след Германия. Това е фактор с много сериозно икономическо влияние. За жалост, нямаме програма какво да правим в икономически и социален план, за разлика от Германия. Казвам всички тези факти, за да подчертая, че в днешната икономическа среда знанието в областта на технологиите е онзи бърз асансьор, който би позволил ефективни резултати. Отново Европа показва тревожна статистика. До 2015 г. се очаква тя да има необходимост от 700 000 специалисти в областта на високите технологии. Те не могат да бъдат разпознати в сегашната демографска даденост.

Казвам тези факти, не за да бъде особено тревожна картината, а за да подкрепя идеята, че е важно ефективното мобилизиране на недокрай използвания ресурс от квалифицирани жени. Да се възползваме от квалификацията им! Този ресурс трябва да бъде впрегнат бързо, за да можем да си помогнем в адресирането на тези значими български и европейски предизвикателства, за които споменах. Как да бъдат окуражени жените? Няколко аспекта трябва да бъдат взети предвид. Очевидно е, че е важно да има социална среда, за да избират те да работят. Тя е свързана с гъвкаво работно време. С добра среда, в която децата да бъдат гледани без да има нужда от 24-часова грижа от страна на майките. Трябва да бъдат повлияни стереотипите – каква да бъде ролята на жената и на мъжа в световен план. Според мен има достатъчно аргументи, че мъжете също се справят добре в домакинството. Домакинските и семейни задължения могат да бъдат поделени между мъжете и жените. Това означава мъжете да си позволят да си го помислят, а жените – да го поискат.

В семействата, където се формират моделите в съзнанието на детето, трябва да се възпитава идеята, че човек може да прави кариера и да избира професия според всичките възможности, които съвременният свят дава. В професионалната среда трябва да се създават мрежи от жени, така че да има модели на подражание. Жени, които са успели, трябва да дават пример. Това е полезно за обмен на добри практики. Кариерата на жената трябва да бъде точно толкова добре планирана и окуражавана от ръководителите, колкото тази на мъжа, за да могат жените да извървят професионалния си път, който очевидно е дисбалансиран.

Аз лично еволюирам в гледната си точка по отношение на това как може да се получи видимо присъствие на жените в управленските роли. Жените могат да утвърдят таланта си чрез квотен принцип. Няма как бързо да стане, без да има административна норма. След това като получат тази администрирана възможност, те ще се докажат.“

Източник: сп. „Мениджър“