Презентация от срещата на членовете на BCWT, проведена на 18.07.2013г. в София.

 

Среща на членовете на BCWT – 18/07/2013