Вашето мнение е важно за нас!

Чрез тази анкета целим да измерим шансовете и бариерите пред жените-предприемачи, които решават да развиват бизнес в областта на технологиите:

  • Какви са шансовете на жените-предприемачи, решили да развиват бизнес в областта на технологиите?

  • Има ли специфични бариери пред жените-предприемачи в областта на технологиите?

  • Какви качества са присъщи за предприемачите в областта на технологиите?

  • Какво е да си жена-предприемач в областта на технологиите?

Анкетата е анонимна и съдържа 12 въпроса.

За да попълните анкетата, моля кликнете тук.

Благодарим ви!

 

Анкетата се реализира със съдействието на екип от Института за изследване на обществата и знанието при БАН.