Български център на жените в технологиите, с подкрепата на „Института за предприемачи“ на CISCO, в израз на споделената мисия за стимулиране на предприемаческите умения и иновативното мислене на жените в технологиите в България, обявява конкурс за стипендианти в курсовете „Стартиране на бизнес“ и “ Развиване на бизнес“, провеждани от Института за предприемачи.

Курсовете имат силна практическа насоченост и се фокусират върху изграждане на знания, умения и начин на мислене, които са в основата на успешното развитие на организациите. Смесването на различни методи на обучение – лекции, видео-съдържание, дискусии с фасилитатор, онлайн материали, индивидуални проекти – са съчетани със споделяне на опит от успешни предприемачи, мениджъри и лидери, което допринася за добрия краен резултат за участниците. Съдържанието на курсовете е разработено от Сиско в партньорство със забележителни в областта си организации като Stanford University, Cornell University, My Own Business Inc.

Млади жени стартиращи предприемачи, собственици и мениджъри на малки и средни предприятия, бизнес иноватори в областта на технологиите, могат да кандидатстват за три стипендии, които покриват 100% от таксата за обучение в посочените 2 курса. 

Кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на личностни характеристики с фокус върху предприемчивост и иновативност!

Документи за кандидатстване:

 

  • Приложения:

– Кратко описание на идеен бизнес проект (за курс Стартиране на бизнес) или на настоящият ви бизнес (за курс Развиване на бизнес);
– Кратка Автобиография.

Документите за кандидатстване следва да се изпращат на електронна поща на Български център на жените в технологиите bcwt@bgwomeninict.org или на адрес: бул. „България“ № 81, вх. В, ет.2, офис 6, София 1404  

Срок за кандидатстване:
6 ноември 2012 г.

Класиране: 8 ноември 2012 г.

ВАЖНО:

  • Начало курс „Страртиране на бизнес“: 9 ноември 2012 г.
  • Начало курс „Развиване на бизнес“: очаквайте скоро   

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!