По последни данни на Евростат, икономическата криза се отразява по-неблагоприятно на жените, отколкото на мъжете.

  • Разликата в заплащането между двата пола в Европа е 16.2%, а в България- 13%.
  • Заетите на непълно работно време са предимно жени – 31,8%, докато мъжете са едва 8.1%.
  • Жените, особено самотните майки и тези в напреднала възраст, са изложени на по-висок риск от живот под прага на бедността и са по-силно засегнати от съкращаването на работни места в държавния сектор, сочи европейската статистика.


Презентация на Саша Безуханова от 26/03/2013г, трета среща от серията лекции „BCWT среща лидерите“, София.

 

BCWT среща лидерите 3: Има ли пол кризата? Жените и технологиите, жените в технологиите.