„Има ли  пол кризата?  Жените и технологиите, жените в технологиите. 

По последни данни на Евростат, икономическата криза се отразява по-неблагоприятно на жените, отколкото на мъжете.

  • Разликата в заплащането между двата пола в Европа е 16.2%, а в България- 13%.

  • Заетите на непълно работно време са предимно жени – 31,8%, докато мъжете са едва 8.1%.

  • Жените, особено самотните майки и тези в напреднала възраст, са изложени на по-висок риск от живот под прага на бедността и са по-силно засегнати от съкращаването на работни места в държавния сектор, сочи европейската статистика. 


Достъп до технологии, модерно образование и създаване на възможности за предприемачество са необходимите фактори за мобилизиране на повече жени в професионални и управленски роли и за ефективното решаване на проблемите свързани с неравнопоставеността на жените в Европа.

Тези, и други интересни предложения за постигане на просперитет и равнопоставеност на половете, ще чуете на срещата ни.

Гост-лектор ще е Саша Безуханова, председател на Български център за жените в технологиите и директор направление „Публична администрация“  в Хюлет-Пакард за Развиващи се пазари.

Срещата е част от серията лекции „BCWT среща лидерите“.

26-ти март, 18:30 часа, betahaus

 

Вижте целия албум