Български център на жените в технологиите (BCWT), Европейски център за жените и технологиите (ECWT) и PROMIS@Service представиха пред Нели Крус,  заместник-председател на Европейската комисия, платформата WePROMIS® – израз на общите усилия на трите организации в подкрепа на женското предприемачество. Платформата беше представена по време на третото годишно събитие Digital Agenda Assembly, организирано от Европейската комисия, на 19-20 юни 2013г. в Дъблин.

Трите организации обединяват усилия в подкрепа на женския бизнес – както стартиращи, така и малки и средни предприятия, които да използват услуги, базирани на облачни технологии, Е-обучение и други и да сформират общност от Е-ментори (учени и бизнес лидери) и техни ученици (от училища и университети).

WePROMIS® беше представена от Саша Безуханова, член на Комитета от съветници на високо равнище на ECWT и Председател на Български център на жените в технологиите.  „WePROMIS® е уникална платформа за подкрепа и насърчаване на женското предприемачество в Европа, особено в сектора на малките и средни предприятия. Тя ще допринесе за постигане целите на Digital Agenda 2020, както и ще послужи за основа на преодоляване на последствията от икономическата криза и младежката безработица“, каза Саша Безуханова по време на форума.

Повече информация можете да намерите тук и тук.