WE GO! Икономическа независимост за жените и възможност за просперитет JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365

На 04.10.2017 г. Българският център на жените в технологиите, Фондация “Асоциация Анимус” и Фондация Джендър проект в България организираха и проведоха публична конференция, част от  европейски проект  “WE GO! Women Economic-independence & Growth Opportunity” (Ние можем! Икономическа независимост за жените и възможност за просперитет).

Проектът е финансиран по програма на Европейския съюз: „Права, равенство и гражданство“. В него участват 15 организации от 7 страни от ЕС (Италия, Испания, Великобритания, Гърция, Кипър, Швеция, България).

Насилието в партньорската двойка е широко разпространен проблем в Европа. Според данни, предоставени от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), една от четири жени е жертва на физическо или сексуално насилие от страна на своя партньор. Жените, които живеят в ситуация на насилие, често пъти не прекъсват връзката с партньора си поради липсата на финансова независимост и невъзможността да осигурят финансова грижа за себе си и децата си. В същото време в центровете за подкрепа на жени, жертви на насилие, програмите за финансова подкрепа са сред най-слабо развитите поради липсата на човешки ресурс и паричен капитал.

Основна цел на двугодишния проект WE GO! е да подобри програмите в Европа, които предоставят подкрепа на жени, жертви на насилие в партньорската двойка. Специално внимание се обръща на дейностите на центрове за борба с насилието, както и на икономическото овластяване на жените. Проектът има два компонента: обмяна на опит между партньорите и идентификация на добри практики, които ще бъдат приспособени към националния контекст и местните изисквания на организациите-центрове за борба с насилието.

Публичната конференция откриха г-жа Саша Безуханова, председател на Българския център на жените в технологиите и Гергана Данева, които разясниха значението и важността на икономическото овластяване на жени жертви на домашно насилие, презентираха европейския проект WEGO! и представиха дейността на BCWT.

Преглед на настоящата ситуация в България по отношение на подкрепа и убежища за жени жертви на домашно насилие направи Надежда Стойчева, директор на „Асоциация Анимус“.

Диляна Маркова, юрист от „Асоциация Анимус, разясни значението на Истанбулската конвенция и нейното ратифициране в България.

Събитието завърши с ползотворна дискусия.

Всички материали по проекта са направени с финансовата подкрепа на програма на Европейския съюз:“ Права, равенство и гражданство“. Отговорност за съдържанието нa тази статия носи БЦЖТ и тя не рефлектира по никакъв начин върху възгледите на Европейската комисия.