Интересът към развитие на личността и нейните особености, изграждане на екипи и стимулиране на ефективна работна среда Евелина придобива още като ученик и през 2006-та година, докато е първа година студент в СУ “Св. Климент Охридски”, започва работа с американската компания Southwestern Advantage. Пет години по-късно Евелина ръководи екип от над 60 човека. Печели множество награди за резултати в сферата на продажбите, подбора на кандидати, управлението на екипи. Евелина е отговорна за организирането и ръководенето на мотивационни и технически семинари, тренинг и коучинг сесии в областта на мениджмънта, екипна ефективност и директни продажби. Преминала през над 550 часа професионално обучение в гореспоменатите области, има над 4 500 презентации и над 900 клиента.

След като години наред ръководи свой бизнес в областта на продажбите, Евелина решава да приложи наученото и в друфи сфери и напуска компанията през 2012 г.

Евелина е съосновател е на Brain Workshop Institute, ко-организатор на каяк трипове в Wild Fun Adventures Club. Бивш член на УС на Асоциацията на българските лидери и предприемачи ABLE, както и неин член, член на Български център на жените в технологиите BCWT.

Евелина е магистър по Организационна психология към СУ “Св. Климент Охридски”, където понастоящем е докторант в същата област. Дали благодарение на американския начин на мислене и стимул да създава бизнес среда с добавена стойност или поради други причини, тя решава да съчетае интересите към предприемачеството и организационната психология и изследва формирането на организационна култура и ефективност в новостартиращи компании. През 2014г. е стипендиант по програмата “Младите лидери на България” на Фондация “Америка за България” и преминава през интензивен курс по предприемачество в Babson College, USA. През 2016г. получава стипендия Fulbright за посещаващ изследовател в САЩ, където ще фокусира усилия в това да открои модели за ефективно организационно развитие на новостартиращи компании.

Евелина Проданова
e.prodanova@brain-workshop.org
тел.: 0878 763 911

This user account status is Approved