Правителството реши да подпише Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие, известна като Истанбулската конвенция. Конвенцията е най-значителният международен договор, посветен на това сериозно нарушение на правата на човека. Нейните основополагащи аспекти са превенцията на насилието, защитата на жертвите на насилие и съдебното преследване на извършителите.

Насилието в партньорската двойка е широко разпространен проблем в Европа. Според данни, предоставени от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), една от четири жени е жертва на физическо или сексуално насилие от страна на своя партньор.

Българският център на жените в технологиите винаги е заставал с твърда позиция срещу този мащабен и сериозен проблем.  Изразяваме публичната си подкрепа за ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) от страна на България.

Подкрепяме позицията на Български фонд за жените и се присъединяваме към усилията на десетките организации, за които справянето с насилието над жени, момичета и деца е приоритет и гаранция за добруване на цялото общество.

Българският център на жените в технологиите работи активно в помощ на жени жертви на домашно насилие и чрез участието си в европейския проект WE GO! Икономическа независимост за жените и възможност за просперитет JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365. Проектът е финансиран по програма на Европейския съюз: „Права, равенство и гражданство“. В него участват 15 организации от 7 страни от ЕС (Италия, Испания, Великобритания, Гърция, Кипър, Швеция, България).