Около какво се обединиха участниците в международната конференция SHEleader@digital

На 12 април в София се проведе международната конференция SHEleader@digital, посветена на ключовата роля на жените в дигиталната ера. Форумът събра над 200 представители на бизнеса, нестопанския и публичния сектор от петнадесет държави, убедени, че динамично развиващата се цифрова икономика има нужда от устойчивост и повече женско участие.

В хода на наситените дискусии и презентации ясно се открои перспектива, според която жените имат силата и капацитета да заемат лидерски позиции, но за да разгърнат пълния си потенциал, са необходими общи стратегически действия. Конкретна стъпка в тази посока е инициираната от Българския център на жените в технологиите (БЦЖТ) коалиция Women leaders@digital for Europe, към която се присъединиха основните делегати. Неин приоритет е създаването на платформа за партньорство на инициативи, стимулиращи женското предприемачество и участието на повече жени в технологичните и дигитално-базираните индустрии.

“Предизвикателствата на трансформиращия се свят, в който живеем, изискват ново мислене и нови подходи, съвместна работа на мъжете и жените с талант и идеи в намиране на решения за утрешния ден. Организирахме SHEleader@digital, за да стимулираме диалога за лидерството в дигиталната ера, за подкрепата на женското предприемачество и за това как да построим мост между днешните професионални лидери и новото поколение иноватори.” Това заяви в откриващата си реч основателят на Българския център на жените в технологиите и MOVE.BG Саша Безуханова.

SHEleader@digital се организира в партньорство с Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз и Европейската Комисия и премина под официалния патронаж на европейския комисар по цифрова икономика и общество Мария Габриел.

“Няма съмнение, че бъдещето на Европа е цифрово и то трябва да включва всички. В този смисъл ролята на жените и участието им в цифровата трансформация на Европа е от решаващо значение,” заяви Габриел в речта си и подчерта, че “никой не трябва да остава изключен от възможностите, които предоставят цифровите технологии, и конференции като тази са голяма стъпка напред.”

Разделена в четири основни сесии, конференцията SHEleader@digital разгледа съвременната роля на жените през призмата на лидерството, предприемачеството, новите технологии и баланса между професионалния и личния живот. Водещи изследователи, изявени бизнес лидери и предприемачи от цял свят пристигнаха специално в София, за да споделят своя опит и визии за това как бихме могли да включим по-пълноценно и жени, и мъже в общото ни бъдеще.

Лина Саланаускаите от Европейския институт за равенство на половете (EIGE) представи за първи път пред широка публика данни от изследване, фокусирано върху равенството между половете в дигиталния сектор и баланса между професионалния и личния живот. Според резултатите от изследването, аналогични позиции в ИКТ сектора се заемат от жени и мъже с различни квалфикации, които предполагат допълнителни образователни стъпки за жените. Към това Саланаускаите допълни, че въпросът далеч не се изчерпва с дигиталните и инженерни умения, а става дума и за мотивацията на младите момичета. В този смисъл усилията по привличането на повече жени към технологичните професии и респективно – към разколебаването на доминиращите стереотипи, трябва да се насочат към по-ранни етапи, дори преди навлизането в юношеска възраст. Лина Саланаускаите подчерта, че забележителните 31% дял на жени ИТ специалисти в България не само контрастират със 17% средно за Европейския съюз, но са част от още по-фрапантните разлики между страните членки.

Кейт О’Риордън, Financial Times

Главният продуктов и информационен директор на Financial Times Кейт О’Риордън също отбеляза ползите за бизнеса от по-приобщаващия подход при подбора на таланти. Наред със способността за ангажиране на по-разнообразна клиентска база и успехи на по-голям брой пазари, по-силни идеи, породени от синергията на контрастиращи подходи, тя постави акцент върху устойчивия растеж, произтичащ от предоставянето на равни възможности на жени и мъже. О’Райърдън обяви и откриването на нов офис на FT в София с фокус върху продуктови и технологични роли.

Мина Димитрова, ръководител на Central Go To Market, EMEA в Google, призова присъстващите да имат куража да бъдат верни на себе си, да поемат рискове и да намират ролевите модели и онези, които ще ги подкрепят в кариерния им път. Мина наблегна на преосмислянето на предразсъдъците и специално на неосъзнатото вербално принизяване на жените и техните постижения: „Трябва по-често да се замисляме по-често дали бихме казали същото за мъж.“

Мери-Джо де Лиу, фондация „Жени в киберсигурността“

За основателката на организацията „Жени в киберсигурността“ Мери-Джо де Лиу най-важното е жените да помагат на други жени в борбата за по-високи професионални стандарти, които, разбира се, не зависят от пола.

Историите си по пътя към успеха и към по-добрия баланс между личен и професионален живот, икономически успех и социално въздействие разказаха и лидери от различни области като Румяна Тренчева, изпълнителен директор за Югоизточна Европа на SAP, Лариса Бест, председател на люксембургската мрежа на бизнес ангелите и брандинг и PR специалистката Лииси Тоом от естонската Persoonibrändi Agentuur.

Румяна Тренчева, изпълнителен директор за Югоизточна Европа на SAP

Конференцията обърна специално внимание на финансирането на стартиращи компании, създадени от млади жени. Бяха представени пет бизнес начинания със социална значимост. Любомила Йорданова представи актуалните инициативи на екологичната организация Plan A, базирана в Берлин. Магладена Пашова от Food Revolution сподели опита си в промотиране на здравословното хрнанене. Ива Гумнишка показа на практика как дефаворизирани групи могат да допринасят за дигиталната трансформация през модела на Human in the Loop. За налагането на Rosey’s Mark и на неподозираните вкусови качества на българските рози в международен контекст разказа Ина Абаджиева. Олга Минева от EMPROVE наблегна на ползите от интегриране на игрови принципи или геймификация в превенцията и борбата с насилието.

Румен Илиев (Launchub), Маржена Биелечка (Experior Venture Fund) и Васил Терзиев (Eleven, Telerik Academy)

Статистиките сочат, че през 2016 г. например само 2% от рисковия капитал е привлечен от компании, ръководени от жени. Затова и след представянията на петте социално ориентирани стартъп бизнеси, въпросът за финансирането беше обсъден във файърсайд чат между основателката на венчър фонада Experior Маржена Биелечка и Васил Терзиев – партньор в Eleven и съосновеател на Telerik Academy.

Най-младите участници на SHEleader@digital бяха финалистиките от конкурса за момичета предприемачи Entrepregirl, които споделиха накъде са поели начинанията им. С особено вълнение беше посрещната и новината, че следващото издание на състезанието, което ще се проведе през септември 2018, ще бъде международно.

Ралица Банкова, Моряна Филипова и Петя Петкова, финалистки от издания на конкурса за момичета предприемачи Enterpregirl