За осма поредна година Клуб Млади Таланти стартира националния конкурс за иновативни и приложни идеи „YES“.Традиционно Българският център на жените в технологиите ще бъде партньор на инициативата.
Конкурсът цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнеса.
Ако си Y-OUNG– на възраст между 18 и 35 години.
Ако си E-NERGETIC – иновативно мислещ човек, който иска да презентира своите идеи и постижения пред широка публика.
Ако си S-CIENTIST – млад учен – студент или докторант в подготовка на дисертация и/или участващ в научноизследователски екип,
с радост бихме разгледали и оценили твоята не традиционна концепции, която съдържа потенциал за развитие и реализиране.

Крайният срок за подаване на проектите е 13.11.2017.

Най-добрите пет студентски и най-добрите пет докторантски разработки ще участват във финала на конкурса и ще се борят за разпределение на парични и предметни награди.
Организаторите осигуряват подкрепа при подготовката на проектите.
Повече информация може да намерите в сайта на Клуб Млади Таланти или на Фейсбук страницата на конкурса .