Ана Пройкова - Гост-Професор в СУ "Св. Климент Охридски" и ръководител на лаборатория по Високопроизводителни изчисления в София Тех Парк

Проф. Пройкова е автор на множество научни публикации, както и ръководител на редица научни изследвания в областта на нанотехнологиите и ккомпютърните науки. Кариерата й минава през Католически университет на Льовен в Белгия, Чикагски университет, САЩ, Вашингтонски Университет в Сиатъл, САЩ и Университет в Нагоя, Япония. Тя е и носител на световни научни награди от САщ, Япония, Сингапур.

Проф Пройкова е член на научния комитет за оценка на рисковете от новите технологии (SCHEER) на Европейската комисия и съветник по въпросите на международното сътрудничество и джендър-проблемите в програмата Хоризонт2020. Член е на редакционния съвет на Open Physics-de Gruyter . Рецензент е на проекти за FP6&FP7&Horizon2020, на FCT-Portugal, на белгийския фонд за научни изследвания.

This user account status is Approved