Проф. д-р Боряна Делийска е хоноруван преподавател във Факултета по приложна математика и информатика на ТУ-София. До януари 2013 г. е редовен професор в Лесотехнически университет, София. Преди това е работила като научен сътрудник в ТУ-София, директор на изчислителен център в ЗИТ-София, главен експерт в Министерски съвет. Завършила е специалност „Компютърни системи“ в ТУ-София. Била е на специализации в Русия, Унгария, Финландия. Научните й интереси са в областта на електронното обучение, проектиране и програмиране на уеб-базирани системи, онтологичното инженерство, компютърната лексикография, географски информационни системи и др. Има внедрени информационни системи, уеб сайтове, курсове за електронно обучение. Автор и съавтор е на повече от 120 публикации у нас и в чужбина, включително 7 многоезични речника, издадени в ELSEVIER, Холандия. Издала е 18 учебника и учебни пособия.

Адрес: ул. „Алабин“ 31
Телефон: 0895 590577

This user account status is Approved