Милена има над 13 години опит в областта на образованието. Тя e магистър по Икономика на търговията (2000) УНСС, доктoр в професионално направление Икономика (2011) ХТМУ, и доктор в професионално направление Електротехника, електроника и автоматика (2014), ТУ - София.

През 2015 г. основава иновативна компания EduTechFlag Ltd. чиято цел е да създава, развива и споделя иновативни практики в образованието насочени към технологии за обучение, инструменти и приложения в Интернет, образователна инфраструктура, електронни ресурси за обучение и иновативни модели за преподаване.

Милена има участие в над десет научно-изследователски проекти и над 60 научни публикации в авторство и съавторство. Специализирала е в Университета Делфт, Холандия (2010), Център на знанието, Тюбинген, Германия (2011), Център за медии при Факултета за образование на Университета Осло, Норвегия (2012), Център за технологии в правителството при Университета Олбани, Ню Йорк, САЩ (2013). През 2015 г. печели конкурс на Групата на осемте Австралия (Go8 European Fellowship) за участие в проект визита в Университета Куинсланд, Факултет за социални науки, Бризбън. Координатор е за България на най-големия хакатон в света NASA International Space Apps Challenge, който се базира на отворени данни и технологични решения с отворен код.

Email: mkrumova.phd@gmail.com

This user account status is Approved