Паолина Дончева е студентка във Факултета за Германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Техническия университет - София и част от "FDIBA IT team", където развива компетенциите си в сферата на ИКТ.

Website: http://www.facebook.com/fdibaitteam?fref=ts

This user account status is Approved