WeHubs е първата европейска мрежа на жените уеб предприемачи, която има за цел да създаде по-благоприятна и вдъхновяваща среда за жените в тази област в Европа, където те представляват само 19% от уеб предприемачите в сравнение със средно 33% в САЩ.

 

WeHubs има за цел да осигури силна подкрепа на жените уеб предприемачи в Европа и да стимулира участието им в бизнес инициативи чрез насърчаване на предприемаческите екосистеми да осигурят възможности това да се случи. Европейският център за жените в технологиите (ECWT) е водещ изследователските дейности по проекта, организира конкурс за млади момичета и насърчава събития на равнище ЕС, подкрепени от BCWT в лицето на Саша Безуханова.

 

 

Жените уеб предприемачи в Европа: предизвикателствата, пред които са изправени и как предприемаческите екосистеми могат да ги подкрепят. ECWT за резултатите от направеното проучване:

 

 

Изследването е първото по рода си, макар и много изследвания да са направените за жените предприемачи като цяло, няма налични проучвания в областта на жените уеб предприемачи.

 

Резултатите:

 

(1) В изследването са взели участие 100 жени уеб предприемачи, работещи в различни отрасли , вариращи от разработване на софтуер, маркетинг и социални медии за култура, здравеопазване и туризъм в цяла Европа. 50% от тях определят достъпа до финансиране като основното предизвикателство, пред което се изправят при стартиране на нов бизнес в сектора на дигиталните услуги и 41 % определят идентификацията и достъпа до услуги, които да осигуряват подкрепа в началната фаза на стартиране на бизнеса им.

 

( 2 ) По отношение оценка подкрепата и работата на екосистемите и техните услуги – изследването показва, че жените предприемачи са предимно доволни от качеството на менторските услуги и събитията за изграждане на мрежи от контакти, а по-ниско оценени по качеството от почти половината от анкетираните са банково-финансова помощ ( 61%), високоскоростен достъп до интернет (41%), IP съвети (48%), център за прототипиране (61%), правни консултации (42%) и счетоводство (48%).

 

(3) Други важни теми са свързани с предизвикателства по отношение полови предубеждения и различия и балансът между работа и личен живор. 51% от жените уеб предприемачи са били поставени в неравностойно положение на база пола си поне веднъж в работна среда, често от различени представители на заинтересованите страни и/или банкови и финансови консултанти. Проучването показва, че въпреки всички тези предизвикателства, жените имат по-голяма способност да преодоляват трудностите и да постигнат своите цели: 61% от анкетираните се увеличи нивото на самочувствие след стартирането на своя бизнес.

 

(4) Какви мерки да бъдат взети според жените, за да се превърнат екосистемите в по-добро място за жените уеб предпремачи?

– безплатно обучение и менторство (46%)

– включване на жени ментори/съветници (43%)

– ангажиране на жени предприемачи като партньори (41%)

 

 

 

(5) Въз основа на тези резултати и постоянен диалог с всички 6 организации, включени в проекта, WeHubs ще разработи система от показатели за бизнес организации, чийто дейности са насочени в подкрепа на жените уеб предприемачи. Планирани са и други услуги като онлайн менторство и обучение и специализирани уебинари за дигиталните стартъп екосистеми.