Управителен съвет на BCWT

Саша Безуханова
Основател, MoveBG – Председател на УС
LinkedIn
Милена Думанова
Директор Глобални виртуални продажби, Cisco Systems – Централна и източна Европа – Зам. председател на УС
проф. Ана Пройкова
Научен Директор на Центъра за върхови постижения в ИКТ (УНИТЕ), Факултет по математика и информатика, Софийския университет
Нели Илиева
Директор Корпоративни клиенти, Dell Technologies България
проф. Румяна Стоилова
Професор в Института по Философия и социология,БАН

Председател на Българската социологическа асоциация от 2018 година, Директор на Института за изследване на обществата и знанието при БАН от 2010-2018. Автор на книгите:Пол и стратификация. Влияние на социалния пол върху стратификацията в България след 1989г, Сиела, 2012; Неравенства и общностна интеграция, ЛИК, 2001. Повече от 100 статии на български и на английски език.

Милена Михайлова
PR Директор на Българска фондова борса и централен депозитар

Учредители: