Мисия

 

Българският център на жените в технологиите (BCWT) съществува, за да насърчава женското участие в дигиталната индустрия. Тук сме да създаваме подкрепяща среда и да изграждаме мостове между заинтересованите страни в този процес. Вярваме, че начинанието ни може да бъде устойчиво, само ако въвлечем бизнеса, правителството, академичните среди и неправителствените организации, и затова се стремим чрез инициативите си да правим тъкмо това.  Като част от Европейската платформа на жените в технологиите (ECWT) активно се включваме и партнираме също и в регионални и международни проекти, целящи да стимулират обмен на добри практики.


Нашите цели са:

 

  • Да стимулираме повече жени да изберат кариера в многообразната дигитална индустрия 
  • Да подкрепим повече жени да започват собствени бизнеси и начинания
  • Да създадем защитена среда за обмен и взаимна подкрепа между жени професионалисти и лидери в дигиталния свят

 

Вярваме, че постигането на тези цели по естествен начин допринася за за по-голямата конкурентоспособност на българската и европейската икономика. За да ги постигнем внимателно избираме в какво влагаме усилията си.

 

 

Нашите дейности:

 

  • Чрез регулярни нетуъркинг събития и конференции изграждаме и развиваме на професионална мрежа в областта на технологиите, предприемачеството, науката и изкуствата
  • Създаваме формати, които показват различните лица на дигиталната индустрия и вдъхновяват и млади жени да я избират
  • Организираме обучения, за да помогнем на жени от различни обществени групи да добият умения, необходими в дигиталната индустрия
  • Стремим се да бъдем компетентен център по въпросите, свързани с професионалното и личностното израстване на жените в технологиите, като провеждаме проучвания, събираме и разпространява информация и добри практики сред членовете на  BCWT
  • Поддържаме и развиваме връзки с български и международни браншови организации, институции и асоциации, както и с компетентните държавни органи, за да можем при нужда да потърсим подкрепа или да дадем препоръки