Мисия

Български център на жените в технологиите (BCWT) е част от Европейската платформа на жените в технологиите (ECWT). Той обединява заинтересованите страни от бизнеса, правителството, академичните среди и неправителствените организации, работещи за увеличаване на професионалното участие на жените в сектора на технологиите, предприемачеството и науката. BCWT инициира и партнира при реализацията на регионални и международни иновативни проекти, стимулира обмен на добри практики и създава подкрепяща среда за развитие и растеж.


Ние целим:

 • Да се трансформира представата за жените в технологиите, предприемачеството и науката.
 • Да допринасяме активно за повишаване конкурентоспособността на българската и европейската икономика чрез възпитаване на модерни умения и работа в областта на технологиите.
 • Да подкрепяме научните изследвания и разработките в областта на технологиите.
 • Да подпомагаме развитието на техническите и предприемаческите умения на членовете чрез тренировъчни инициативи и проекти.
 • Да насърчаваме на регионално, национално и международно ниво интерес в сферата на технологиите, предприемачеството и науката.
 • Да увеличаваме броя на момичетата и жените, които изучават технологични специалности и да ги стимулираме за професионално развитие в областта на технологиите и науката, както и да ги подкрепяме при стартиране на свои бизнес или социални предприемачески начинания.

 

Дейности

 • Изграждане и развитие на професионална мрежа в областта на технологиите, предприемачеството и науката.
 • Организиране на обучения, конференции, нетуъркинг събития и провеждане на проучвания, допитвания и анализи на средата.
 • Развитие и разпространение на информация и добри практики сред членовете на Центъра.
 • Сътрудничество с браншови организации, както и с други асоциации в България и по света в подкрепа на модерното икономическо развитие.
 • Диалог с компетентните държавни органи и международни институции.
 • Работа по проекти и участие в инициативи, свързани с жените, технологиите, бизнеса, предприемачеството и науката.

За въпроси и предложения, моля свържете се с нас на телефон: +359 2 858 97 или чрез e-mail:  hello@bcwt.bg.