София, 19-ти септември, 2012г.

Видеозапис от Откриване-то на BCWT