Група „Технологии и иновации“

Група „Предприемачество“

Група „Лидерство“

Група „Образование и наука“

Група „Изграждане на капацитет“

Група „Позициониране и финансиране“