Саша Безуханова за квотите за жени в бизнеса

„Мисля, че квотният принцип има катализираща роля за по-бърза промяна на нагласите и създаване на среда за справедливо представителство на жените и мъжете в ръководни функции.“ – Саша Безуханова, председател на Български център за жените в технологиите.