Устойчивото развитие е пътят за дългосрочен просперитет на България и Европа и жените имат ключова роля за постигането му

Устойчивото развитие е пътят за дългосрочен просперитет на България и на Европа и този път може да бъде реализиран успешно чрез едновременното извършване на зелен и дигитален преход на икономиката и обществото. Това е едно от основните послания на третото издание на международната конференция SHEleader@digital 2022, която тази година постави във фокуса темата за зеления…