Три типа лидерство и седем пътеки към по-зелени и устойчиви организации

На снимката: Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на SHEleader@digil, открива конференцията с интро по темата „Sustainability as Core Value“. Международният форум SHEleader@digital 2022 очерта моделите, чрез които бизнесът, общественият и културният сектор могат да градят по-устойчиво бъдеще. Автор на статията: Александра Козбунарова. Кросдисциплинарни усилия, развиване на лидерски капацитет, рециклиране в най-широк смисъл, създаване…