Общо събрание-30/04/2013

Презентация за финансовото състояние за 2012-та година и за дейността на Български център на жените в технологиите за периода септември 2012г – април 2013г, представена на Общо събрание на членовете на BCWT на 30/04/2013 в София.   Общо събрание_презентация

BCWT среща лидерите: Има ли пол кризата? Жените и технологиите, жените в технологиите

По последни данни на Евростат, икономическата криза се отразява по-неблагоприятно на жените, отколкото на мъжете. Разликата в заплащането между двата пола в Европа е 16.2%, а в България- 13%. Заетите на непълно работно време са предимно жени – 31,8%, докато мъжете са едва 8.1%. Жените, особено самотните майки и тези в напреднала възраст, са изложени…

BCWT среща лидерите: „Лаборатория-в-един-чип. Бионанотехнологиите: непознатите познати”

Има много неща, които познаваме без да осъзнаваме: забележителните цветове на витража на Парижката Света Богородица се дължат на повърхнинни плазмони (квантови вибрации на електроните); игличките на Коледните дървета могат да бъдат преработени в бионанокомпозитен материал, който е стерилизатор за хирургическите ножове; лаборатория-в-един-чип и предимства на наноматериалите в ИКТ сектора. Какви са реалистичните срокове, в…

BCWT среща лидерите: „Лаборатория-в-един-чип. Бионанотехнологиите: непознатите познати”

Има много неща, които познаваме без да осъзнаваме: забележителните цветове на витража на Парижката Света Богородица се дължат на повърхнинни плазмони (квантови вибрации на електроните); игличките на Коледните дървета могат да бъдат преработени в бионанокомпозитен материал, който е стерилизатор за хирургическите ножове; лаборатория-в-един-чип и предимства на наноматериалите в ИКТ сектора. Какви са реалистичните срокове, в…

Кръгла маса „Ролята на жените в ИКТ за конкурентоспособността на България и Европа“

София, 19-ти септември, 2012г. – кръгла маса „Ролята на жените в ИКТ за конкурентоспособността на България и Европа“. Презентация на доц. дсн Румяна Стоилова Ролята на жените в ИКТ за конкурентоспособността на България и Европа – доц. дсн Румяна Стоилова