several sentences on a background

SHEleader@digital 2022 представя 7 пътеки към зелено и устойчиво развитие на бизнесите и обществото

От нови модели на мислене и иновиране с уважение към природата, през подобряване на средата за работа и привличане на качествени специалисти, до повишаване на финансовите резултати – това са част от ефектите от преминаването към по-зелени модели в бизнеса. Устойчивост, зелени иновации и инклузивност отдавна не са изолирани понатия. Те проникват във всички нива…