Получаване на регурлярна информация – полезни статии, изследвания и другиУчастие в регулярни събития на bcwt.bg – Breakfast, She is Me и другиУчастие в менторската програма като наставник или наставляванУчастие в работни групи – Мastermind, другиУчастие в конференции – Sheleader@digital, другиУчастие в организацията на сдружението и други партньорски инициативиСпонсорство за нови проекти, startupsДруго

    Съм запознат/а и приемам изцяло клаузите на Устава на Сдружението и се задължавам да ги спазвам.
    Съгласен/а съм с попълнените от мен данни да фигурирам като член, на Сдружението Български център на жените в технологиите.
    Съгласен/а съм да получавам бюлетин от Български център на жените в технологиите на посочения от мен имейл.