Голдман Сакс – Финансиране на малки и средни компании, притежавани от жени – Доклад 2014 (EN)

Изтегли файла

 

Статистически данни за жените предприемачи в Европа – 2014, ЕК (EN)

Изтегли файла

 

Полът в науката и иновациите (EN)

Изтегли файла

 

ИТ Момичета: Фактите (EN)

Изтегли файла

 

Предприемачески манифест (EN)

Изтегли файла

 

Доклад „Жените в ИКТ сектора 2013“ (EN)

Изтегли файла