Жени и мъже на лидерски позиции в Европа, 2013г (EN)

Изтегли файла

 

Женският фактор в софтуерния дизайн (EN)

Изтегли файла

 

Наемане на жени от ИКТ сектора – успешни практики (EN)

Изтегли файла

 

Глобален доклад за разликата в заплащането на жените и мъжете – 2012 (EN)

Изтегли файла

 

Изследване „Жените имат значение“ (EN)

Изтегли файла

 

Виктор Врум – „Лидерство и взимане на решения“ (EN)

Изтегли файла

 

Овластяване на жените чрез ИКТ (EN)

Изтегли файла