Ако припознавате себе си или Вашата организация/компания в каузата ни и искате да станете част от процеса на вдъхновение, овластяване и подкрепа, каним Ви да се присъедините към Български център на жените в технологиите и заедно да създаваме средата, която искаме да виждаме около нас и да носим промяна.

Като членове на BCWT вие:

  • Принадлежите към най-широката мрежа на жените в областта на технологиите, предприемачеството и науката в България и Европа.
  • Получавате възможности за обмен на добри практики и професионално развитие в областта на технологиите, предприемачеството и науката.
  • Имате възможност за влияние върху политиките по отношение на жените в областта на ИКТ в България.
  • Имате достъп до ментори и квалифицирани специалисти, които да ви помогнат да се развивате професионално.
  • Имате достъп до най-добри предприемачески практики.
  • Имате достъп до международни научно-приложни мрежи, експозиция и финансиране.


Членове на Сдружението могат да бъдат:

  • Български и чуждестранни юридически и физически лица, които развиват дейност в областта на ИКТ или в дейност, сходна с целите и дейността на Сдружението.
  • Български и чуждестранни университети, институти и изследователски организации.
  • Неправителствени организации (браншови, работодателски, сдружения и фондации).
  • Държавни и общински институции.


Ако желаете да бъдете приет/а за член
на Български център на жените в технологиите, моля запознайте се с Устав-a на организацията и ни изпратете попълнено Заявление-Декларация по електронна поща на hello@bcwt.bg или на адрес: Български център на жените в технологиите, ул. Сердика 20, ет. 3; гр. София 1000

Членовете на сдружението заплащат годишен членски внос в размер както следва:

За всички академични членове, физически лица: годишен членски внос в размер 50 лв. за календарна година

За всички индивидуални членове, физически лица: годишен членски внос в размер 100 лв. за календарна година

За всички академични членове, ученици и студенти, физически лица: освободени от членски внос

За всички корпоративни членове, юридически лица: годишен членски внос в размер 2 000 лв. за календарна година

 

Членски внос можете да заплатите на място в офиса на BCWT или по банков път. След получаване, ще Ви изпратим е-квитанция за направеното плащане.

Разплащателна сметка на Български център на жените в технологиите:

IBAN: BG61FINV91501215618160

BIC: FINVBGSF

Ще се радваме да Ви поздравим официално като членове на организацията след разглеждане на Вашето заявление от Управителния съвет, за което ще бъдете своевременно уведомени.

Ако имате допълнителни въпроси относно членството, с удоволствие ще се срещнем с Вас. Свържете се с нас на hello@bcwt.bg или чрез формата за контакти.