Ако припознавате себе си или Вашата организация/компания в каузата ни и искате да станете част от процеса на вдъхновение, овластяване и подкрепа, каним Ви да се присъедините към Български център на жените в технологиите и заедно да създаваме средата, която искаме да виждаме около нас и да носим промяна.

Като членове на BCWT вие:

  • Принадлежите към най-широката мрежа на жените в областта на технологиите, предприемачеството и науката в България и Европа.
  • Получавате възможности за обмен на добри практики и професионално развитие в областта на технологиите, предприемачеството и науката.
  • Имате възможност за влияние върху политиките по отношение на жените в областта на ИКТ в България.
  • Имате достъп до ментори и квалифицирани специалисти, които да ви помогнат да се развивате професионално.
  • Имате достъп до най-добри предприемачески практики.
  • Имате достъп до международни научно-приложни мрежи, експозиция и финансиране.


Членове на Сдружението могат да бъдат:

  • Български и чуждестранни юридически и физически лица, които развиват дейност в областта на ИКТ или в дейност, сходна с целите и дейността на Сдружението.
  • Български и чуждестранни университети, институти и изследователски организации.
  • Неправителствени организации (браншови, работодателски, сдружения и фондации).
  • Държавни и общински институции.


Ако желаете да бъдете приет/а за член
на Български център на жените в технологиите, моля запознайте се с Устав-a на организацията, попълнете Заявление-Декларация или се свържете с нас по електронната поща на hello@bcwt.bg или на адрес: Български център на жените в технологиите, ул. Сердика 20, ет. 3; гр. София 1000

Членовете на сдружението заплащат годишен членски внос в размер както следва:

За всички индивидуални членове, физически лица:
Годишен членски внос в размер 100 лв. за календарна година

 

За всички корпоративни членове, юридически лица:
Годишен членски внос в размер 2 000 лв. за календарна година

 

За всички академични членове, физически лица:
Годишен членски внос в размер 50 лв. за календарна година

 

За всички ученици и студенти, физически лица:
Освободени от членски внос

 

Членски внос можете да заплатите на място в офиса на BCWT, чрез еPay или по банков път. След получаване, ще Ви изпратим е-квитанция за направеното плащане.

 

Ще се радваме да Ви поздравим официално като членове на организацията след разглеждане на Вашето заявление от Управителния съвет, за което ще бъдете своевременно уведомени.

Ако имате допълнителни въпроси относно членството, с удоволствие ще се срещнем с Вас. Свържете се с нас на hello@bcwt.bg или чрез формата за контакти.